levensloop-van-de-mens

Levensloop van de mens | Bernard Lievegoed

De mens doorloopt een hele ontwikkeling: levert zijn prestaties, ondergaat zijn teleurstellingen, zijn lief en leed tussen kindertijd en ouderdom. Die levensloop kent vele fasen die de mens zich zelden duidelijk bewust is. Toch zijn deze perioden (zoals bijvoorbeeld de adolescentie of de jaren tussen 40 en 50) in hun karakteristieken veel typischer dan men denkt.

Voor degene die daar oog voor heeft, biedt iedere levensperiode zowel goed definieerbare mogelijkheden als beperkingen. Kennis van de kenmerkende levensfasen met hun typische mogelijkheden helpt inzicht te krijgen in eigen levensloop en ontwikkeling.

(bron: Managementboek.nl)

Dit boek is een aanrader bij de courses Mensbeeld in Coherence, (Op)gaven in leiderschap en Zingeving in werk, waarin we ook werken met de zevenjaarsfasen in de biografie van de mens.

Bestel ‘Levensloop van de mens’ via Managementboek.nl >>