ontwikkelingsfasen-van-het-kind-lievegoed

Ontwikkelingsfasen van het kind | Bernard Lievegoed

Dit boek kan worden gezien als het standaardwerk op het gebied van de pedagogie, waarin de ontwikkeling van het kind wordt beschreven in fasen van ongeveer zeven jaar. Elke fase heeft een eigen karakter, met duidelijke veranderingen op lichamelijk gebied: het groeiproces verloopt in perioden die gemarkeerd worden door onder andere tandenwisseling, puberteit en voltooiing van de biologische groei.

De psychische ontwikkeling is minstens zo belangrijk. Lievegoed behandelt vooral de verhouding van het kind tot de wereld om hem heen. Hij beschrijft de belevingswereld van peuters, kleuters, schoolkinderen, pubers en jonge volwassenen op een begrijpelijke en herkenbare manier. Het tweede deel van het boek gaat in op de praktijk van opvoeding en onderwijs. De auteur wil behalve inzicht geven ook enthousiasme wekken voor een wijze van opvoeden die rekening houdt met de ontwikkeling van het kind in al zijn aspecten.

In dit boek belicht Lievegoed de fenomenologische samenhang tussen de biologische groeifasen van het kind en de psychische ontwikkelingsstappen die hiermee ten nauwste samengaan. In drie perioden van zeven jaar, telkens met afgepaste onderverdelingen, laat hij zien hoe de zich incarnerende mens ‘zijn woning neemt’. De essentie is dat het zeker niet gaat om een biologische determinatie van de menselijke psyche. De mens is in wezen een puur geestelijke entiteit, die zichzelf op Aarde een uniek persoonsgebonden werktuig vormt, waarbij lichaam en psyche zich in wederzijdse samenhang ontplooien. Het filosofisch primaat ligt bij de – in essentie lichaamsvrije – geest. Een geweldig document van de menselijke ontwikkeling.

(bron: Bol.com)

Dit boek is een aanrader bij de courses Mensbeeld in Coherence, (Op)gaven in leiderschap en Zingeving in werk, waarin we ook werken met de zevenjaarsfasen in de biografie van de mens.

Bestel ‘Levensfasen van het kind’ via Bol.com >>