dynamische-oordeelsvorming

Praktijkboek Dynamische Oordeelsvorming | Martin van den Broek e.a.

Individuele beslissingen en groepsbesluiten bepalen wat er in de wereld gebeurt. De huidige tijd noodzaakt mensen en organisaties om onder tijdsdruk keuzes te maken. Dit heeft het risico van te snel genomen besluiten waarvan de consequenties onvoldoende zijn doordacht en die niet leiden tot het beoogde resultaat.

Dit praktijkboek biedt hulpmiddelen om als persoon in korte tijd te komen tot doordachte werkzame besluiten en als groep tot doordachte gedragen, werkzame besluiten. In essentie gaat het hierbij om het beantwoorden van de vragen: Waar gaat mij nu echt om? Waar gaat het jou echt om?-om vervolgens, als het gaat om een groepsbesluit, de uitkomsten van deze vragen met elkaar in dialoog te brengen ter beantwoording van de vraag: Waar gaat het ons nu echt om?

Dynamische Oordeelsvorming is voor het omgaan met deze vragen een instrument bij uitstek. Als model en methode is het gebaseerd op het proefschrift van Lex Bos ‘Oordeelsvorming in groepen'(Wageningen 1974).

(bron: Managementboek.nl)

Dit boek is een aanrader bij de course Hanteren van dilemma’s in organisaties, waarin dynamische oordeelsvorming een centraal thema vormt.

Bestel ‘Praktijkboek Dynamische Oordeelsvorming’ bij Managementboek.nl >>