Hanteren van dilemma’s in organisaties

De course Hanteren van dilemma’s in organisaties biedt een diepgaand leertraject waarin je je zowel theoretisch als praktisch schoolt in het hanteren van de tegenstellingen waar je als bestuurder of directeur mee te maken hebt. Door het creëren van diep zelfinzicht en het leren werken met krachtige methodiek, biedt deze course een handreiking in het omgaan met dilemma’s in de praktijk.

Groepen & Data

Deelnemers

 • Jaap van Dam
 • Aukje Reinders
 • Boyd Ruiters
 • Astrid Ton
 • Harry van der Vis
 • Erik Witte

Data

Sessie 1 | 11 december 2017, 09.00 uur

Sessie 2 | 29 januari 2018, 12.00 uur

Sessie 3 | 12 maart 2018, 16.00 uur

Sessie 4 | 16 april 2018, 16.00 uur

Sessie 5 | n.t.b.

Sessie 6 | 11 juni 2018, 16.00 uur

Sessie 7 | 2 juli 2018, 16.00 uur

Coherence course

basisprincipes Coherence

Sessie 1 | Coherentie en polariteiten

Inhoud

In de eerste sessie maak je kennis met een integraal perspectief op organisaties. Je leert een organisatie te zien in de ordening van het gedachtengoed Coherence en leert de inherente polariteiten hierin te herkennen.

Reader

Hoofdstuk 1 t/m 4

Opdrachten

Beschrijven leerdoelen

 • Met welke intentie ben je aan de course begonnen?
 • Wat zijn je leerdoelen voor deze course?

Dilemma’s in de praktijk

 • Welke dilemma’s spelen in jouw praktijk?
 • Welke persoonlijk leiderschapsvraagstukken kom je hierin tegen?

Reflectie op de sessie

 • Hoe kijk je terug op de inhoud en op het proces?
 • Wat zijn de belangrijkste inzichten uit de sessie?
 • Hoe verbind je deze aan je leerdoelen?
 • Kun je je leerdoelen nog wat verder aanscherpen?

Stuur je reflectie voorafgaand aan de volgende sessie naar connect@houseofcoherence.nl

Opdracht

Kies één van de dilemma’s uit de praktijk om in de course verder uit te werken.

 • Waarom kies je dit dilemma?
 • Waarom is dit dilemma zo belangrijk voor jou en voor je organisatie?
 • Welke actoren/stakeholders zijn bij dit dilemma betrokken?
 • Hoe kun je het dilemma plaatsen in het organisatiebeeld (model) van Coherence?
 • Hoe zijn de actoren verbonden aan de beide polen (aan welke zijde bevinden de actoren zich?)
 • Wat zijn de voor- en nadelen elke pool?

Werk dit kort uit in een document en stuur dit eveneens naar connect@houseofcoherence.nl

Let op: de reader bevat hoofstuk 1 t/m 5. Hoofdstuk 6 volgt in de week van 15 januari.

Sessie 2 | Inherente polariteiten

Inhoud

In de tweede sessie doen we onderzoek naar de inherente polariteiten van organisaties. We ontdekken hierin een schat aan polaire kwaliteiten en dynamische aspecten die aan deze polariteiten te verbinden zijn.

Reader

Hoofdstuk 5 en 6

Opdrachten

Reflectie op de sessie

 • Hoe kijk je terug op zowel de inhoud als op het proces?
 • Wat zijn de belangrijkste inzichten uit de sessie?

Oefening

 • Beschrijf het eigen dilemma als één van de inherente polariteiten en zie deze in de context van de overige polariteiten

Opdracht

 • Schrijf hoofdstuk 1 en 2 van de eindopdracht

Stuur je uitwerkingen voorafgaand aan de volgende sessie naar courses@houseofcoherence.nl

Sessie 3 | Voorkeursstijlen in besluitvorming

Inhoud

In de derde sessie kijken we vanuit een menskundig perspectief naar de innerlijke dynamiek van besluitvorming. We kijken naar de persoonlijke voorkeurstijl van de deelnemers en onderzoeken de impact van de diverse stijlen in de praktijk.

Reader

Hoofdstuk 7

Opdrachten

Reflectie op de sessie

 • Hoe kijk je terug op de inhoud en op het proces?
 • Wat zijn de belangrijkste inzichten uit de sessie?
 • Wat neem je mee uit de oefening op basis van Aikido?

Oefening

 • Geef een uitwerking van de eigen besturingsstijl en beschrijf hoe deze inwerkt op het praktijk dilemma

Stuur je uitwerkingen voorafgaand aan de volgende sessie naar courses@houseofcoherence.nl

Sessie 4 | Leidende principes en eigen visie

Inhoud

De vierde sessie staat in het teken van visie. Een scherpe visie biedt een verbindend kader en is daarmee noodzakelijk om tegenstellingen te kunnen verbinden. We werken aan het expliciteren van de visie van de deelnemers.

Reader

Hoofdstuk 8

Opdrachten

Reflectie op de sessie

 • Hoe kijk je terug op zowel de inhoud als op het proces?
 • Wat zijn de belangrijkste inzichten uit de sessie?
 • Wat heb je geleerd van de praktijkoefening en wat betekent dit voor je dilemma?

Oefening

 • Beschrijf de impact van een visie bij het werken in de praktijk

Opdracht

 • Schrijf hoofdstuk 3 en 4 van de eindopdracht

Stuur je uitwerkingen voorafgaand aan de volgende sessie naar courses@houseofcoherence.nl

Sessie 5 | Polarity Management

Inhoud

In de vijfde sessie maak je kennis met een instrument dat het managen van polariteiten op een dynamische wijze hanteerbaar maakt. We leren methodisch hoe je de positieve aspecten van de twee polen kunt versterken en de negatieve aspecten als risico kunt managen.

Reader

Hoofdstuk 8.1 en 8.2

Opdrachten

Reflectie op de sessie

 • Hoe kijk je terug op de inhoud en op het proces?
 • Wat zijn de belangrijkste inzichten uit de sessie?
 • Wat heb je geleerd van de praktijkoefening en wat betekent dit voor je dilemma?

Oefening

 • Werk je praktijkdilemma uit met behulp van de Polarity Map. Zie hiervoor de stappen in de reader.

Download Polarity Map >>

Ga voor meer informatie en achtergronden over Polarity Management naar de website van Polarity Partnerships. Hier vind je onder meer een aantal interessante filmpjes en cases.

Stuur je uitwerkingen voorafgaand aan de volgende sessie naar courses@houseofcoherence.nl

Sessie 6 | Dynamische oordeelsvorming

Inhoud

In de zesde sessie is een hoofdrol weggelegd voor een instrument voor oordeels- en besluitvorming. Dit instrument kent een dynamische weg om op een gewogen wijze tot een oordeel te komen, waardoor je in staat bent om vrij van je voorkeursstijl besluiten te nemen.

Reader

Hoofdstuk 8.3

Opdrachten

Reflectie op de sessie

 • Hoe kijk je terug op zowel de inhoud als op het proces?
 • Wat zijn de belangrijkste inzichten uit de sessie?

Oefening

 • Werk je praktijkdilemma uit met behulp van stappen uit het proces van dynamische oordeelsvorming. Maak hiervoor gebruik van de stappen die zijn beschreven in de reader.

Opdracht

 • Uitwerken slotreflectie

Stuur je uitwerkingen voorafgaand aan de volgende sessie naar courses@houseofcoherence.nl

Sessie 7 | Reflectie en presentaties

Inhoud

 • Presentatie van het reflectieverslag
 • Feedback via luisteroefening

Opdracht

Slotreflectie
Je rondt de course Hanteren van dilemma’s af met een afsluitende reflectie. Hulpvragen voor de reflectie vind je in het onderstaande document. Stuur je reflectie voorafgaand aan de laatste sessie naar courses@houseofcoherence.nl

Hulpvragen slotreflectie >>

Presentatie
In de laatste sessie geef je een korte presentatie van de inzichten die je hebt opgedaan (10-15 minuten). Je kunt zelf bepalen hoe je deze presentatie vormgeeft. Voor wie wil zijn er een beeldscherm en geluidsinstallatie aanwezig.

Je groepsgenoten geven feedback aan de hand van een luisteroefening.