Coloriet Leiderschaps- programma

coloriet-logo

Kick-off | Inleiding op het programma

Inhoud

 • Reflectie op de thema’s Kwaliteit, Control en Ondernemerschap
 • Ophalen leiderschapsthema’s

In de Kick-off sessie halen we op waar we nu staan en invenstariseren we de belangrijkste thema’s voor het leiderschapsprogramma.

Uitkomst is dat de focus zal liggen op het realiseren van de strategische ambities die het eigen aandachtsgebied van de individuele directieleden overstijgen.

Sessie 1 | De Maatschappelijke onderneming en het Bedrijfsmodel

Inhoud

 • Introductie model van ‘De Maatschappelijke Onderneming’
 • Theoretische inleiding: Het Bedrijfsmodel
 • Uitwerking Bedrijfsmodel ‘Sociale Parels’, ‘Gespecialiseerde Zorg’ en ‘Wijkzorg’
 • Uitwerking Coloriet als maatschappelijke onderneming
 • Leiderschapsthema: Leiderschap in het begrotingsproces

Inhoud

In de sessie is het model van de ‘Maatschappelijke Onderneming’ geïntroduceerd. In de volgende sessies werken we steeds aan één aspect van dit model en bouwen zo aan een integraal beeld van Coloriet.

In de handout wordt dit model nader uitgewerkt.

Handout >>

Opdracht

Uitwerken bedrijfsmodel (Bert, Ron en Hanneke)

 • In de sessie is een aanzet gemaakt voor de uitwerking van het bedrijfsmodel voor de ‘Sociale Parels’, ‘Gespecialiseerde Zorg’ en ‘Wijkzorg’
 • Werk deze aanzet verder uit naar een complete beschrijving van het bedrijfsmodel  en neem deze mee naar de volgende sessie
 • Gebruik hiervoor de onderstaande opdrachtbeschrijving
 • Bereid voor de volgende sessie een korte pitch voor, waarin je het bedrijfsmodel toelicht

Uitwerken Coloriet als Maatschappelijke Onderneming (Aukje, Nico en Jerry)

 • In de sessie is een aanzet gemaakt voor de uitwerking van ‘Coloriet als Maatschappelijke Onderneming’
 • Werk deze aanzet verder uit en neem deze mee naar de volgende sessie
 • Gebruik hiervoor de onderstaande opdrachtbeschrijving
 • Bereid voor de volgende sessie een korte pitch voor, waarin het model wordt toegelicht

Opdrachtomschrijving Bedrijfsmodel en Maatschappelijke Onderneming >>

Sessie 2 | Vakmanschap

Inhoud

 • Het vakmanschap binnen de Maatschappelijke Organisatie
 • Het funden van organisatieontwikkeling
 • Strategische ambities verankerd in de beleidscyclus

Inhoud

In de sessie zijn we dieper ingegaan op het model van de Maatschappelijke Onderneming. Daarbij hebben we onder meer gesproken over de ontwikkelcyclus en de dynamiek van creëren en bewust worden. Aansluitend hebben we de vertaalslag gemaakt naar de toepassing van het model als basis voor de P&C-cyclus.

Handout >>

In de sessie is onder meer gesproken over leren, veranderen en transitie. Hiervan is een artikel beschikbaar:

Leren, veranderen, transitie; wat is het verschil? >>

Opdrachten

Leestip: De Ambachtsman van Richard Sennett , of beluister het audiofragment waarin Joep Dohmen dit boek bespreekt.

Sessie 3 | Ecomodel

Inhoud

 • Het eco-model: interactie met de omgeving
 • Leiderschap: wat is je Werk als directeur?

Inhoud

In de sessie hebben we opnieuw gekeken naar het model van de Maatschappelijke onderneming. Daarbij zijn we in het bijzonder ingegaan op het Ecosysteem: welke actoren vervullen een rol in de omgeving van Coloriet en welke aspecten spelen hier die van invloed zijn op Coloriet?

In de handhout (zie onder) is een afbeelding opgenomen met de diverse omgevingsfactoren in het ecosysteem van een maatschappelijke onderneming.

Handout >>

Opdrachten

In de verschillende sessies hebben we nu gekeken naar 1) het Bedrijfsmodel, 2) het Vakmanschap en 3) het Ecosysteem. In de volgende sessie verbinden we deze met 4) het Besturingssysteem, waarmee inzichtelijk wordt via welke managementprocessen sturing kan worden gegeven aan de diverse aspecten en in samenhang kan worden georganiseerd.

Ter voorbereiding op de volgende sessie vragen we het volgende:

 • Werk het bedrijfsmodel van het eigen verantwoordelijkheidsgebied nog wat verder uit. Maak daarbij gebruik van de opdrachtbeschrijving, zoals deze eerder is uitgereikt. Zie het Bedrijfsmodel daarbij zoveel mogelijk in het licht van de toekomst: hoe ziet het er in de toekomst uit en wat betekent dat?

Opdrachtomschrijving Bedrijfsmodel en Maatschappelijke Onderneming >>

 • In de hand-out vind je bij het Vakmanschap een aantal vragen. Werk ook deze uit voor je eigen verantwoordelijkheidsgebied.
 • Geef tot slot een overzicht van de actoren in het Ecosysteem die voor jouw verantwoordelijkheidsgebied relevant zijn. Welke partijen zijn relevant en waarom? Wat zie je gebeuren? Wat is voor jou van betekenis?

Neem je uitwerking mee naar de volgende sessie, we zullen ze dan samen bespreken in relatie tot de besturing van de organisatie.

Heb je vragen of opmerkingen, bel of mail dan even!

Sessie 4 | Het Besturingsmodel

Inhoud

 • Het Besturingsmodel: sturing en verbinding tussen het bedrijfsmodel en het eco-systeem

Opdrachten