Mens in ontwikkeling

In de course Mens in ontwikkeling maak je langs theorie, oefeningen en een zelfanalyse kennis met een integraal mensbeeld op basis van Coherence. Dit mensbeeld biedt inzicht in de diepgaande relatie tussen mens en organisatie en geeft daarmee antwoord op cruciale vragen die hierbij spelen. Dit holistische perspectief biedt een grondslag voor begeleiding van professionals bij vraagstukken rond zingeving, samenwerking, leiderschap en autonomie.

Coherence Leiderschapsprogramma

Dag 1 | Kijken naar de hele mens

Opracht: Lezen van de reader

Lees uit de reader hoofdstuk 1 t/m 6

Goed om te weten: de beschrijving van de sessies aan het begin van de reader sluit niet meer aan op de huidige opzet.

Opdracht: Reflectie op sessie 1

Aanleiding op de course

 • Met welke intentie ben je aan de course begonnen?
 • Waar kan het mensbeeld waarde toevoegen aan jou als mens en als professional?
 • Wat zijn je professionele en persoonlijke leerdoelen voor deze course?

Reflectie op de eerste dag

 • Hoe kijk je terug op de inhoud en op het proces?
 • Maak voor de opbouw van je reflectie gebruik van de richtlijn voor de reflectie, die je ook bovenaan deze pagina vindt.

Stuur je reflectie voorafgaand aan de volgende sessie naar courses@houseofcoherence.nl

Oefening

Herken de driegeleding in de plant >>

Dag 2 | Het wezen van de mens

Handout presentatie sessie 1 en 2 >>

Reflectie op de tweede dag

 • Hoe kijk je terug op de inhoud en op het proces?
 • Maak voor de opbouw van je reflectie gebruik van de richtlijn voor de reflectie, die je ook bovenaan deze pagina vindt

Opdracht

 • Welk van de thema’s die zijn besproken hebben het meest je interesse? Op welke manier hebben de thema’s je in de afgelopen periode beziggehouden?
 • Wat betekenen de inzichten uit de course voor je eigen mensbeeld? Wat betekent de inhoud voor de wijze waarop je zelf naar de mens in het algemeen en je eigen mens-zijn kijkt?

Stuur je reflectie en opdracht voorafgaand aan de volgende sessie naar courses@houseofcoherence.nl

Slotsessie: reflectie | Beeld van de mens, beeld van jezelf

Inhoud

 • Presentatie van het reflectieverslag
 • Feedback via luisteroefening

Slotopdracht
Je sluit de course af met een persoonlijk werkstuk waarin je stilstaat bij de opbrengst van de course en de betekenis voor je eigen mensbeeld.

 • Wat was je mensbeeld bij aanvang van de course?
 • Wat heeft de course betekend voor de wijze waarop je naar de mens in het algemeen en je eigen mens-zijn in het bijzonder bent gaan kijken?
 • Wat heb je in de course geleerd over jezelf?
 • Welke thema’s in de course (en/of uit de reader) hebben je in het bijzonder aangesproken? Wat heeft je bezig gehouden en op welke manier? Waar zou je je verder in willen verdiepen?
 • Welke thema’s uit de course hebben je in het bijzonder aangesproken en waarom?
 • Wat neem je mee uit de course en op welke manier wil je dit bestendigen?

Stuur je reflectie en opdracht voorafgaand aan de laatste sessie naar courses@houseofcoherence.nl

Eindpresentatie
Tijdens de slotsessie deel je de belangrijkste inzichten uit je reflectie met je groepsgenoten. Je doet dit aan de hand van een korte presentatie (ca. 10 minuten) die je op eigen wijze vormgeeft. Kies een manier die bij je past en die je helpt om je verhaal te vertellen.

Aan de hand van de luisteroefening (wakker luisteren, voelend luisteren en fundamenteel luisteren) geven we elkaar feedback.

Verdieping en achtergronden