Metaperspectief op organisaties

In de course Metaperspectief op organisaties leer je organisaties integraal te overzien en te diagnosticeren. Met behulp van Coherence duik je diep in de ordening en dynamiek van organisaties. Je leert hoe je een organisatie in al haar lagen en aspecten in beeld kunt brengen en ontwikkelt de vaardigheid om in complexe situaties vanuit overzicht en wijsheid te handelen.

Groepen & Data

Deelnemers

 • John Bilius
 • Alderik Bos
 • Marieke van Kralingen
 • Edwald Overing
 • Marloes Schrijver
 • Jolanda Westrum

Data

Sessie 1 | woensdag 18 april 2018, 16.00 – 20.00 uur

Sessie 2 | woensdag 23 mei 2018, 16.00 – 20.00 uur

Sessie 3 | maandag 11 juni 2018, 09.00 – 13.00 uur

Sessie 4 | donderdag 28 juni 2018, 12.00 – 16.00 uur

Sessie 5 | dinsdag 4 september 2018, 16.00 – 20.00 uur

Sessie 6 | maandag 24 september 2018, 16.00 – 20.00 uur

Sessie 7 | donderdag 1 november 2018, 14.00 – 18.00 uur

Sessie 8 | dinsdag 11 december 2018, 09.30 – 13.30 uur

Wij zorgen elke sessie (behalve 1 november) voor diner of lunch!

Coherence Leiderschapsprogramma

Voorbereiding voorafgaand aan de course

coherence-iconen

In de course Metaperspectief op organisaties bouw je stap voor stap aan een integrale analyse van je organisatie. Door de organisatie langs alle kanten te bekijken, kom je tot een goed onderbouwd beeld van de huidige situatie en ben je in staat om de ontwikkelopgave te definiëren.

Opdracht

Beschrijven van je leerdoelen

 • Met welke intentie begin je aan deze course?
 • Op welke manier kan het integrale perspectief op organisaties waarde toevoegen aan jouw rol als professional?
 • Wat zijn je leerdoelen voor deze course?

Introductie van de organisatie

 • Binnen welke organisatie ga je de opdrachten voor de course uitvoeren? Wat kun je in het kort over deze organisatie vertellen?

Stuur je leerdoelen en de introductie van de organisatie waarbinnen je de opdrachten gaat uitvoeren voorafgaand aan de eerste sessie naar courses@houseofcoherence.nl

Sessie 1 | Hoge doelen voor diepe waardecreatie

Inhoud

 • Introductie van het programma
 • Creatie en bewustwording
 • Ontwikkelingsremmende tendensen: opwaarts en neerwaarts trekkende krachten
 • De Levenslijn en de drie niveaus van waardecreatie
levenslijn-waardecreatie

Reader

Lees hoofdstuk 1 t/m 3 van de reader

Opdrachten

Reflectie op de sessie

 • Hoe kijk je terug op de inhoud en op het proces?
 • Wat zijn de belangrijkste inzichten die je hebt opgedaan?
 • Kun je je leerdoelen voor deze course eventueel nog wat verder aanscherpen?

Reflectie op de thema’s van de Coherente Organisatie

In de sessie heb je een sheet gekregen waarin de neerwaartse en opwaartse trekkrachten zijn beschreven. Ook hebben we daarbij gesproken over de thema’s van de Coherente Organisatie.

 • In welke mate herken je de opwaartse en neerwaartse krachten in je eigen organisatie?
 • In welke mate herken je de thema’s van de Coherente Organisatie in jouw organisatie?

Maak voor deze opdracht gebruik van het document met een beschrijving van de Thema’s, trekkrachten en hulpvragen >>

Praktijkopdracht

 • Maak een keuze voor welke organisatie (en eventueel voor elk organisatie-onderdeel) je de opdracht wilt uitvoeren. Als je dit nog even met Herman of Judith wilt afstemmen dan kan dat natuurlijk.
 • Beschrijf de Levenslijn van je organisatie, inclusief de drie niveaus van waardecreatie. Maak daarvoor gebruik van de opdrachtbeschrijving (in powerpoint) >>
 • Voorbeelden van een Levenslijn op de drie niveaus van waardecreatie vind je in dit artikel.
 • Vertaal de elementen van de Levenslijn naar een tekst waarmee je de organisatie of het organisatieonderdeel verder introduceert (ca. half a4). Hiermee geef je al een eerste aanzet voor je uiteindelijke organisatie-analyse.

Stuur je reflectie en de uitwerking van de opdracht voorafgaand aan de volgende sessie naar courses@houseofcoherence.nl

Sessie 2 | De hoofdbalans: lange en korte termijn continuïteit

Inhoud

 • De hoofdbalans in organisaties
 • Fenomenologisch waarnemen: kijken, doorleven, karakteriseren

Reader

Lees hoofdstuk 4 van de reader: Continuïteit van organisaties

Lees ook nog een keer paragraaf 2.3 over de onderzoeksmethodiek

Opdrachten

Reflectie op de sessie

 • Hoe kijk je terug op de inhoud en op het proces?
 • Wat zijn de belangrijkste inzichten die je hebt opgedaan?

Reflectie op opdracht 1: De Levenslijn

In de sessie heb je de Levenslijn besproken met een groepsgenoot.

 • Kun je de Levenslijn nog wat verder aanscherpen?
 • T.b.v. het oefenen met de onderzoeksmethode: Wat voor gevoel roept de Levenslijn bij je op? Wat zijn de karakteristieken?

Praktijkopdracht

 • Maak de hoofdbalans van je organisatie met behulp van de opdrachtbeschrijving.
 • Je kunt voor afbeeldingen gebruik maken van de plaatjes in de powerpoint.

Opdrachtbeschrijving >>

Powerpoint met afbeeldingen >>

Stuur je reflectie en de uitwerking van de opdracht voorafgaand aan de volgende sessie naar courses@houseofcoherence.nl

Sessie 3 | Waarden en identiteit

Inhoud

 • De Cirkel van Coherence
 • Krachten en vermogens van organisaties
 • Organisatiekundige gebieden
 • Identiteit en organisatietypologie

Reader

Lees hoofdstuk 5 van de reader

Opdrachten

Reflectie op de sessie

 • Hoe kijk je terug op de inhoud en op het proces?
 • Wat zijn de belangrijkste inzichten die je hebt opgedaan?

Praktijkopdracht

Met behulp van de Cirkel in Coherence kijk je langs een drietal perspectieven naar je organisatie:

 • Krachten en vermogens
 • Organisatiekundige aspecten
 • Identiteit en typologie

Maak daarbij gebruik van onderstaande opdrachtomschrijving.

Opdracht Inzicht in de cirkel >>

Stuur je reflectie en de uitwerking van de opdracht voorafgaand aan de volgende sessie naar courses@houseofcoherence.nl

Sessie 4 | Werksystemen in organisaties

Inhoud

 • Werksysteem op basis van de Vlieger
 • Werksysteem in relatie tot het business model
 • Zelforganisatie en integraal vakmanschap

Reader

Lees hoofdstuk 6 van de reader: Werksystemen in organisaties

Opdrachten

Reflectie op de sessie

 • Hoe kijk je terug op de inhoud en op het proces?
 • Wat zijn de belangrijkste inzichten die je hebt opgedaan?

Reflectie op opdracht 2: De Cirkel, identiteitsaspecten, krachten en vermogens

In de sessie hebben we je inzichten uit opdrachten met de Cirkel besproken met je buddy

 • Welke inzichten heeft dit je gegeven?

Praktijkopdracht

 • Breng het Werksysteem van je organisatie (of deel daarvan) in beeld met behulp van de opdrachtbeschrijving.

Opdrachtbeschrijving >>

Stuur je reflectie en de uitwerking van de opdracht voorafgaand aan de volgende sessie naar courses@houseofcoherence.nl

Sessie 5 | Ontwikkelstadia van organisaties

Inhoud

 • Ontwikkelingstheorieën
 • Ontwikkelfasen en -stadia
 • Differentiëren en integreren
 • Faseovergangen en transities
 • Ontwikkeling en regressie

Reader

Lees hoofdstuk 7 van de reader: Ontwikkelstadia van organisaties

Opdrachten

Reflectie op de sessie

 • Hoe kijk je terug op de inhoud en op het proces?
 • Wat zijn de belangrijkste inzichten die je hebt opgedaan?

Praktijkopdracht

In Coherence onderscheiden we vijf ontwikkelstadia. Elke fase heeft zijn eigen karakteristiek. Onderzoek aan de hand van de volgende vragen in welke fase jouw organisatie zich bevindt. Wat stel je vast en wat is daarvan de betekenis?

 • In wel stadium bevindt zich jouw organisatie?
 • In welke dynamiek bevindt zich jouw organisatie? Vanuit welk stadium naar welk stadium ontwikkelt zij?
 • Welke aspecten van ofwel ontwikkeling, ofwel regressie zijn zichtbaar in deze dynamiek?
 • Zijn er onderdelen van de organisatie in transitie? Waar herken je dit aan?

Stuur je reflectie en de uitwerking van de opdracht voorafgaand aan de volgende sessie naar courses@houseofcoherence.nl

Sessie 6 | Zuiverheid in transacties

Inhoud

 • Stakeholders van de organisatie
 • Financieel en humaan kapitaal
 • People, planet, profit
 • Visie op zuivere transacties

Reader

Lees hoofdstuk 8 van de reader: Zuiverheid in transacties

Opdrachten

Reflectie op de sessie

 • Hoe kijk je terug op de inhoud en op het proces?
 • Wat zijn de belangrijkste inzichten die je hebt opgedaan?

Praktijkopdracht

Diagnostiseer het ‘grondpatroon’ van je eigen organisatie. Maak daarvoor gebruik van de vragen die je vindt in paragraaf 8.7 van de reader.

Stuur je reflectie en de uitwerking van de opdracht voorafgaand aan de volgende sessie naar courses@houseofcoherence.nl

Sessie 7 | De organisatie integraal in beeld

Inhoud

 • Concentrische cirkels
 • Vakmanschap
 • Business model
 • Besturingsmodel
 • Ecomodel
 • Kijken vanuit het metaperspectief

Reader

Lees hoofdstuk 9 van de reader: het metaperspectief

Opdrachten

Reflectie op de sessie

 • Hoe kijk je terug op de inhoud en op het proces?
 • Wat zijn de belangrijkste inzichten die je hebt opgedaan?

Praktijkopdracht

Uitwerken van het metaperspectief.

Opdrachtomschrijving volgt nog.

Stuur je reflectie en de uitwerking van de opdracht voorafgaand aan de volgende sessie naar courses@houseofcoherence.nl

Sessie 8 | Afsluiting

Inhoud

 • Presentatie van de organisatieanalyse

Reader

Lees hoofdstuk 10 van de reader: Definiëren van de ontwikkelopgave

Eindopdracht

De sluit de course af met een integrale organisatieanalyse, waarin je de verschillende perspectieven die je in de course hebt leren kennen met elkaar in verband brengt. De opdrachten die je reeds hebt gedaan vormen hiervoor de belangrijkste bouwstenen.

De beschrijving van de opdracht vind je in de reader. Aan het slot van het hoofdstuk is ook een aanbevolen hoofdstukindeling opgenomen.

Graag ontvangen wij uiterlijk één week voor de laatste sessie je eindverslag. Wij zullen deze zorgvuldig lezen en van feedback voorzien.

Bereid daarnaast een korte presentatie voor (max. 10 minuten), waarin je je groepsgenoten meeneemt in je bevindingen. Voel je vrij om deze presentatie op eigen wijze vorm te geven.

In de laatste sessie staan we nog uitgebreid stil bij de analyse en de presentatie!