(Op)gaven in Leiderschap

De course (Op)gaven in leiderschap richt zich op de ontwikkeling van diep zelfinzicht. Zelfkennis is een belangrijke basis voor kwaliteit en impact. In deze module leer je jezelf kennen in je kwaliteiten en beperkingen. In je waarden en sturende krachten, in de eigen opgave die je jezelf wilt stellen en de beelden en inspiraties van waaruit je je vakmanschap wilt ontwikkelen.

Groepen & Data

Deelnemers

 • Bram van den Berg
 • Janou Boosten-Lamkin
 • Briet Brunnekreef
 • Jan van Gulik
 • Harry Jonker
 • Jessie Wagenaar

Data

 • Sessie 1 | maandag 8 juli 2019, 16.00 – 20.00 uur
 • Sessie 2 | woensdag 28 augustus 2019, 16.00 – 20.00 uur
 • Sessie 3 | woensdag 18 september 2019, 16.00 – 20.00 uur
 • Sessie 4 | woensdag 9 oktober 2019, 16.00 – 20.00 uur
 • Sessie 5 | woensdag 13 november 2019, 16.00 – 20.00 uur
 • Sessie 6 | woensdag 11 december 2019, 16.00 – 20.00 uur
 • Sessie 7 | woensdag 15 januari 2020, 16.00 – 20.00 uur
 • Sessie 8 | woensdag 12 februari 2020, 16.00 – 20.00 uur

Coherence Leiderschapsprogramma

(Op)gaven-in-leiderschap

Voorafgaand aan de course

Opdrachten

Beschrijven leerdoelen

Bij de start van de course vragen we je om je leerdoelen voor dit traject te formuleren. Beschrijf je leerdoelen in een half A4 en stuur dat naar courses@houseofcoherence.nl.

 • Met welke intentie begin je aan de course?
 • Wat zijn je professionele leerdoelen voor deze course?
 • En wat zijn je persoonlijke leerdoelen voor deze course?

Je vindt deze vragen ook in het werkboek.

Sessie 1 | De Waarde Arena: Je huidige situatie

Inhoud

 • Kennismaken
 • Inleiding op het programma
 • Inzicht in de huidige situatie: Waarde Arena
 • Inleiding op opdracht 2: het Werksysteem

Opdrachten

Download hoofdstuk 1 en 2 van het werkboek >>

Na afloop van sessie 1: Reflectie op de sessie

Sessie 2 | Het Karakter (over ‘hoe je gebakken bent’)

 • Terugblik op vorige sessie
 • Inzicht in jouw karakter
 • Voorbereiding op het Pad van Inzicht

Opdrachten

Voorbereidende opdracht sessie 2: De Waarde Arena

De eerste stap op je pad is het onderzoeken van je huidige professionele situatie te beschrijven. Je doet dit aan de hand van de Waarde Arena. Met de Waarde Arena vorm je je een beeld van je huidige werksituatie, wat je doet en welke impact dat creëert.

Je vindt de opdracht van de Waarde Arena in het werkboek.

Voorbereidende opdracht sessie 2: Werksysteem

Vervolgens kijk je naar je karakter en patronen, ofwel naar ‘hoe je gebakken bent’.

 • Krijg inzicht in je eigen werksysteem, met behulp van de opdracht ‘Werksysteem: inzicht in je karakter en patronen’.

Ook deze opdracht vind je in het werkboek.

Stuur je uitwerkingen voorafgaand aan de tweede sessie naar courses@houseofcoherence.nl

Na sessie 2: Reflectie op de sessie

Sessie 3 | Pad van Inzicht (over wat jouw gevormd heeft)

 • Terugblik op vorige sessie
 • Inzicht in jouw Pad van Inzicht
 • Voorbereiding op De Waardekaart (jouw innerlijke dialoog)

Opdrachten

Voorbereidende opdracht sessie 3: het Pad van Inzicht

 • Je huidige situatie en hoe je gebakken bent, vinden hun wortels in je biografie. Je brengt je biografie daarom in beeld aan de hand van fasen van 7 jaar. Je maakt hiervoor gebruik van het instrument het Pad van Inzicht.

Je vindt de opdracht in het werkboek >>

Stuur je uitwerking naar courses@houseofcoherence.nl

Na sessie 3: reflectie op de sessie

 • Hoe kijk je terug op de inhoud en op het proces?
 • Maak voor de opbouw van je reflectie gebruik van de richtlijn voor de reflectie, die je ook bovenaan deze pagina vindt.

Stuur je reflectie voorafgaand aan de volgende sessie naar courses@houseofcoherence.nl

Sessie 4 | De Waardekaart (de innerlijke dialoog)

 • Terugblik op vorige sessie
 • Inzicht in jouw innerlijke dialoog
 • Voorbereiding van de vision quest

Opdrachten

Voorbereidende opdracht sessie 4: de Waardekaart

 • Onderzoek de samenhang tussen dat wat je belangrijk vindt, je professie en de organisatie waarvoor je werkt. Je doet dit aan de hand van het instrument De Waardekaart.

Stuur je uitwerking voorafgaand aan de vierde sessie naar courses@houseofcoherence.nl

Na sessie 4: reflectie op de sessie

Sessie 5 | Vision Quest (wat laat je achter, wat neem je aan?)

 • Terugblik op vorige sessie
 • Inzicht in jouw nieuwe motto
 • Voorbereiding op de Proeven

Opdrachten

Voorbereidende opdracht sessie 5: de Vision Quest

 • Ontwikkel je visie op de toekomst met behulp van de Vision Quest. Je vindt de opdrachtbeschrijving in het onderstaande document. Bij de opdracht hoort een audio-bestand, dat je ook hieronder kunt downloaden.

Vision Quest >>

Audio visualisatie Vision Quest >>

Verwerk je inzichten en ideeën in een document en stuur deze voor de volgende sessie naar courses@houseofcoherence.nl.

Geen zorg als het niet niet goed lukt om tot een leitmotiv te komen, we gaan hier in de sessie nog samen mee aan de slag.

Na sessie 5: Reflectie op de sessie

 • Hoe kijk je terug op de inhoud en op het proces?
 • Maak voor de opbouw van je reflectie gebruik van de richtlijn voor de reflectie, die je ook bovenaan deze pagina vindt.

Stuur je reflectie voorafgaand aan de volgende sessie naar courses@houseofcoherence.nl

Sessie 6 | De Proeven (op weg naar het nieuwe)

 • Terugblik op vorige sessie
 • Het uitspreken van jouw troonrede
 • Voorbereiding op de Ridderplaats

Opdrachten

Voorbereidende opdracht sessie 6: De Proeven

 • Aan de hand van de Vision Quest heb je ideeën gevormd over hoe je je toekomst wilt vormgeven. Je weet welk Leitmotiv je voor de poort hebt achtergelaten en welk nieuw motto je ‘op de poort hebt gespijkerd’.
 • Met De Proeven ga je een stap verder en bereid je je voor op het maken van keuzes.

Opdracht De Proeven >>

Verwerk je inzichten en ideeën in het reflectiedocument en stuur deze voor de volgende sessie naar courses@houseofcoherence.nl

LET OP: tijdens de volgende sessie wordt je troonrede voorgelezen door één van je groepsgenoten. Zorg dus dat je deze goed leesbaar op papier bij je hebt de volgende keer. Maak daarnaast ook een A4 waarop de paar regels van je marsroute zijn beschrijven. Ook deze leest iemand anders voor jou voor.

Na sessie 6: reflectie op de sessie

Sessie 7 | Jouw besluit in de praktijk brengen

 • Terugblik op vorige sessie
 • Inzicht in jouw besluit
 • Het in praktijk brengen van je nieuwe besluit

Opdrachten

Voorbereiding sessie 7: De Ridderplaats

 • In de Proeven heb je je troonrede geschreven en de marsroute uitgestippeld. Met behulp van de Ridderplaats kijk je nu naar de impact van plannen. Zo kom je weloverwogen tot de juiste keuzen.
 • De Ridderplaats is een uitgebreide oefening, waarin je je gedurende een week uiteen zet met het perspectief dat je voor jezelf hebt geschetst. Dit vraagt de discipline om elke dag te starten met een aantal vragen en hier ’s avonds op te reflecteren. De oefening begint en eindigt op zondag.

Opdracht De Ridderplaats >>

Na sessie 7: verankering in je werksysteem en reflectie op de sessie

Opdracht Verankering in je Werksysteem >>

 • Doe nog een laatste oefening in het werkboek, waarbij je kijkt hoe je je nieuwe impuls kunt verankeren in je werksysteem
 • Reflecteer daarnaast op de laatste sessie. Hoe kijk je terug op de inhoud en op het proces?
 • Maak voor de opbouw van je reflectie gebruik van de richtlijn voor de reflectie, die je ook bovenaan deze pagina vindt.
 • Stuur je reflectie voorafgaand aan de volgende sessie naar courses@houseofcoherence.nl

Sessie 8 | Slotsessie

Inhoud

Ter afronding van de course schrijf je een reflectieverslag. Hierin geef je een reflectie op wat je in de course hebt geleerd en welke impact dit heeft op jezelf en op je omgeving.

Je presenteert je inzichten in de laatste sessie aan je groepsgenoten. Je kunt deze presentatie op geheel op eigen wijze vormgeven. Het is wel belangrijk dat je eigen proces, de inzichten en de impact zichtbaar worden in je verhaal. Met behulp van onderstaande hulpvragen kun je de inhoud van je reflectie ordenen.

Eindopdracht (Op)gaven in leiderschap >>

Mail je eindopdracht uiterlijk een week voor de laatste sessie naar courses@houseofcoherence.nl. Je krijgt vervolgens een inhoudelijke waardering en feedback.