Course Principes van Coherentie

De course Principes van Coherentie  biedt een intensieve kennismaking met het gedachtegoed Coherence. In twee dagen ontvouwt zich een denk- en begrippenkader waarmee je mensen, organisaties en je eigen leiderschap integraal en op een hoger niveau kunt bezien en begrijpen. Je leert hoe Coherence je helpt bij het blootleggen van knelpunten, het vinden van oplossingen en het creëren van effectieve samenhang.

Coherence Leiderschapsprogramma

Programma

  • Principes van Coherentie
  • De ordening van Coherence: Identiteitsmodel en Omgevingsmodel
  • Met Coherence kijken naar organisaties
  • 7-krachtenspel: leiderschapstypologie en identiteit
  • Mensbeeld in Coherence
  • Creatie en bewustwording

Inhoud

Dag 1
We gaan op verkenning door Coherence: een universele ordening waarmee je alle aspecten van mensen en organisaties volledig in beeld kunt brengen. Je krijgt inzicht in verbanden en afhankelijkheden, maakt kennis met de werking van de universele wetten en leert hoe dit houvast geeft in de praktijk. Na de lunch gaan we uitgebreid in op Coherence in organisaties. Wat breng je met Coherence aan het licht? Hoe zet je Coherence in voor organisatieontwikkeling met impact? En wat betekent het om een coherente organisatie te zijn, ofwel een organisatie waarin alles ‘klopt’?

In het laatste deel van de dag richt je je blik op jezelf. Je maakt kennis met de zeven archetypische kwaliteiten die je kunt herkennen in je persoonlijkheid, je leiderschapsstijl en je relaties met andere mensen.

Dag 2
We gaan in op hoe je met Coherence kunt kijken naar mensen. Wat betekent het om ‘mens’ te zijn? Waarom is het zo belangrijk om zingeving te ervaren en creatief te kunnen zijn? En hoe kom je als mens optimaal tot je recht in een organisatie? We sluiten de dag af met de toepassing van Coherence. We vertalen de orde naar een volgorde en leren hoe je Coherence gebruikt om vorm te geven aan duurzame verander- en ontwikkeltrajecten.

Reflectiesessie
Enkele weken na de tweedaagse zien we elkaar voor de slotsessie van de course. Hierin presenteer je je reflectie op de course én deel je je intentie voor de toekomst: de wijze waarop jij wilt vormgeven aan coherent leiderschap en coherentie in organisaties.

e-book-coherence

Integratie en reflectie

Opdracht

Je rondt de course af met een reflectiepaper waarin je stilstaat bij je leerervaringen in de course. Wat hebben de sessies en de theorie betekent voor je mens- en wereldbeeld? Wat heeft het betekent voor de wijze waarop je naar organisaties kijkt? En wat heb je geleerd over je professionele effectiviteit en je eigen leiderschap?

In de slotsessie deel je je inzichten met je groepsgenoten. Je mag hier op geheel eigen wijze invulling aangeven.

Stuur je reflectie voorafgaand aan de sessie naar ons op: connect@houseofcoherence.nl